Polityka prywatności

RAVENT Rafał Zięba

Łączki Jagiellońskie 67

38-471 Wojaszówka

 

NIP              684-250-78-20

REGON     180976388

BDO            000370540

F-GAZ        P/22/0074/16

Skontaktuj się z nami:

biuro@ravent.com.pl

+48 780 165 498

+48 695 731 775

Odwiedź  nas:

ul.  K. Pużaka 35A/2

38-400 Krosno

 

                                           780 165 498 

KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

 Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest firma RAVENT Rafał Zięba z siedzibą w Łączkach Jagiellońskich 67, 38-471 Wojaszówka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 684-25-07-820, REGON: 180976388. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@ravent.com.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Tysiąclecia 14/23C, 38-400 Krosno.

II. Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

- marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania ofert ,informacji handlowych i marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży lub usługi (art. 6 ust 1 lit. b RODO),

- wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo-sprawozdawczych, zgodnie z przepisami prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. C RODO),

- prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 9 ust. 2 lit. f RODO),

- prowadzenia procesów reklamacyjnych.

 

III. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

upoważnieni pracownicy oraz personel RAVENT Rafał Zięba,

nasi dostawcy oraz firmy współpracujące z nami czyli podmioty, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, (podmiotom odpowiedzialnym za: obsługę Klienta, rozpatrywanie reklamacji, działania marketingowe, sprzedaż usług, działania windykacyjne, spedycję ),

podmioty,  którym  mamy  obowiązek  przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy oraz organy administracji publicznej.

 

IV. Okres przechowywania danych.

Państwa  dane osobowe będą przetwarzane do czasu, aż nie wycofają Państwo swojej  zgody na ich przetwarzanie.

 

V. Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze pod adresem ul. Tysiąclecia 14/23C, 38-400 Krosno lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@ravent.com.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Informacja o wymogu i dobrowolności podania

danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez RAVENT Rafał Zięba w ramach zawieranych z Tobą umów.